• ny andedräkt
  • berg 1
  • minnes lucka
  • till minnet av en förlorad tanke
  • Ensamma molnet
  • berg 2
  • allt är en illusion
  • collage